BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Przebudowa oświetlenia ulicznego w parku miejskim w Piszu w części północnej i południowej Dz. 326/6, 326/7, 415/16, 415/17 obręb Pisz 1

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.17.2017

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 22 maja 2017 r., zostało złożone zgłoszenie Gminy Pisz dotyczące przebudowy oświetlenia ulicznego w parku miejskim w Piszu w części północnej i południowej dz. 326/6, 326/7, 415/16, 415/17 obręb Pisz 1

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: poniedziałek, 12 cze 2017 08:24
Data opublikowania: poniedziałek, 12 cze 2017 08:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lip 2017 08:52
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 546 razy