BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanoiwsko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Pliki do pobrania: