BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Budowa oświetlenia drogowego Dz. 72 obręb Stare Guty gm. Pisz

Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.6.2017

Zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 06 lutego 2017 r., zostało złożone zgłoszenie Gminy Pisz  dotyczące budowy oświetlenia drogowego na dz. 72 obręb Stare Guty gm. Pisz.

Na ww. zgłoszenie wniesiono sprzeciw w dniu 01 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: środa, 1 mar 2017 08:14
Data opublikowania: środa, 1 mar 2017 09:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 kwi 2017 11:04
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 711 razy