BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Statystyczna liczba uczniów- Powiat Piski

liczba uczniów SIO na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

dane dotyczące liczby uczniów w powiecie piskim

Pliki do pobrania: