BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN. 6845.1.3.2016

Najem lokalu mieszkalnego nr 2

 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2015 r. poz. 1774 ze zmianami).

 

  1. Oznaczenie geodezyjne

lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 39,58 m2 i znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 2 przy ul. Staszica, na nieruchomości stanowiącej działkę nr 128 o powierzchni 0,1507 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzi księgę wieczystą nr 35978, do lokalu nr 2 przynależy strych znajdujący się nad tym lokalem oraz część budynku gospodarczego nr 2, znajdujące się na działce nr 127/1 o pow. 0,2959 ha,

  1. Stan własności

Lokal mieszkalny nr 2, położony przy ul. Staszica, miasto Pisz, obręb Pisz 2, stanowi własność Skarbu Państwa. Działka gruntu nr 128 o pow. 0,1507 ha, na której posadowiony jest budynek oraz część budynku gospodarczego nr 2, znajdujące się na działce nr 127/1 o pow. 0,2959 ha, stanowią własność Skarbu Państwa.

  1. Opis nieruchomości

Do oddania w najem zostaje przeznaczony lokal nr 2 o powierzchni 39,58 m2 w/w budynku mieszkalnym:

przynależy strych znajdujący się nad tym lokalem wraz z terenem o powierzchni 632 m2 stanowiącym część działki 128 o pow. 0,1507 ha, niezbędnym do korzystania z tych lokali i część budynku gospodarczego nr 2, znajdujące się na działce nr 127/1 o pow. 0,2959 ha,

  1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2 poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r., działka 128 i 127/1 oznaczona jest symbolem B-10KH – teren bazy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarządu Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy w Giżycku.

  1. Informacje o przeznaczeniu

Lokal mieszkalny przeznaczony do oddania w najem na czas oznaczony - 5 lat, wraz z terenem o powierzchni 632 m2 przeznaczonym do wspólnego korzystania przez najemców wraz z przynależnym strychem znajdującym się nad tym lokalem oraz częścią budynku gospodarczego nr 2, znajdującego się na działce nr 127/1 o pow. 0,2959 ha,, w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego najemcy lokalu.

  1. Wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu

Lokal nr 2 w wysokości 117,40 zł (w tym podatek VAT od kwoty 15,00 zł w wysokości 3,45 zł).

Na czynsz najmu składają się kwoty:

-   2,50 złza każdy m2 powierzchni użytkowej lokalu, tj. 39,58 m2 x 2,50 zł = 98,95 zł

- 15,00 zł + VAT 23 % za teren oddany do wspólnego korzystania lokalu

  1. Termin wnoszenia opłat

Miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy najmu do końca trwania umowy.

 

Wykaz powyższy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 25.11.2016 r. do dnia 16.12.2016 r.

Data powstania: czwartek, 24 lis 2016 14:18
Data opublikowania: czwartek, 24 lis 2016 14:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2016 08:02
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 753 razy