BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę paliwa

Nowa strona 1

Pisz, dnia 21 marca 2005r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/5/2005

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

         Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000€, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

„BENTRA”

Dąbrowski, Kijowa Sp. j.

12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1

 

Cena ofertowa: 29 208,00zł

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiem zł 00/100).

Proponowana przez Wykonawcę wartość upustu na 1 litrze paliwa:

- benzyna bezołowiowa Pb95           - 0,18gr

- olej napędowy                                  - 0,10gr

- propan-butan                                   - 0,10gr

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

 

Starosta Powiatu Pisz

 

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 22 mar 2005 08:44
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 6 kwi 2005 08:56
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1203 razy