BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na "materiały biurowe i eksploatacyjne"

Nowa strona 1

Pisz, dnia 1 marca 2005r.

 

Znak sprawy:

Or.3432/2/2005

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

         Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000€, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

PHU RENOMA

Jadwiga i Jerzy Pietkiewicz

Art. Papiernicze, Opakowania, Zabawki

12-200 Pisz, ul. Warszawska 49

 

Cena ofertowa: 44.792,27zł

(słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa zł 27/100).

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

Starosta Piski

Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: wtorek, 1 mar 2005 10:44
Data opublikowania: wtorek, 1 mar 2005 10:47
Data przejścia do archiwum: środa, 16 mar 2005 09:25
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1635 razy