BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informajcja o pracach związanych z programem monitoringu lasu

Starosta Piski na prośbę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Program monitoringu lasów stanowi element Państwowego Monitoringu Środowiska. Jego treść dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska. Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8x8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska. Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020. W związku z powyższym proszę o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren lasów prywatnych i dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

W załączeniu treść pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: IGR-XI.7016.54.2016 z dnia 01.07.2016r.