BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Linia kablowa nn 0,4kV Dz. 197/4, 197/5, 197/6, 197/13, 197/18, 197/32, 197/40 obręb Pilchy gm. Pisz

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.8.2016

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 18 maja 2016 r., zostało złożone zgłoszenie budowy budowy Linii kablowej zlokalizowanej na Dz. 197/4, 197/5, 197/6, 197/13, 197/18, 197/32, 197/40 obręb Pilchy gm. Pisz, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A..

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel. 087 425 46 71

Data powstania: poniedziałek, 20 cze 2016 08:18
Data opublikowania: poniedziałek, 20 cze 2016 14:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 lip 2016 12:55
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 707 razy