BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Nr 1/2016 Starosty Piskiego z dnia 13 czerwca 2016 r.

INFORMACJA Nr 1/2016 Starosty Piskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Myszki, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

INFORMACJA Nr  1/2016
Starosty Piskiego
z dnia 13 czerwca 2016 r.


w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Myszki, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.


Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 520 ze zmianami)
informuję,


że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Myszki gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w tym operacie może zgłaszać zarzuty do tych danych.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Piski rozstrzygnie w drodze decyzji.
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania tj. uprawomocnienia się decyzji w stosunku do danych, co do których wniesione zostaną zarzuty, dane te nie są wiążące.
Zarzuty wniesione po upływie 30 dnia od daty ogłoszenia informacji traktowane będą jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


STAROSTA PISKI

ANDRZEJ NOWICKI

Data powstania: poniedziałek, 13 cze 2016 10:58
Data opublikowania: poniedziałek, 13 cze 2016 15:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 lip 2016 10:28
Opublikował(a): Karolina Gorska
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 832 razy