BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Elektroenergetyczna linia nn 0,4kV kablowa Dz. 20/1, 42/29, 42/32 Szczechy Małe gm. Pisz

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.5.2016

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 06 kwietnia 2016 r., zostało złożone zgłoszenie budowy budowy Linii kablowej zlokalizowanej na Dz. 20/1, 42/29, 42/32 Szczechy Małe gm. Pisz, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A..

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel. 087 425 46 71

Data powstania: wtorek, 10 maj 2016 14:43
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2016 14:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 cze 2016 08:18
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 717 razy