BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - pobór wód podziemnych

Nowa strona 1

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

 

 

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S K I E G O

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu

postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

ze studni wierconej na terenie Stacji PKP przy ul. Dworcowej w Rucianem – Nidzie

dla potrzeb wodociągu lokalnego przy ul. Dworcowej i Al. Wczasów  użytkowanego

przez   Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem – Nidzie

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

inż.  Antoni Długołęcki

 

Pisz, 2005-02-01

 

Data powstania: wtorek, 1 lut 2005 14:12
Data opublikowania: wtorek, 1 lut 2005 14:15
Data przejścia do archiwum: środa, 16 lut 2005 11:17
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 1619 razy