BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego

Budynek mieszkalny jednorodzinny dz. 32/38 obręb geod. Łupki gm. Pisz

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.3.2016

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 29 marca 2016 r., zostało złożone zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Dz. 32/38 obręb geod. Łupki gm. Pisz, którego inwestorem jest Monika Słapińska-Sęk i Grzegorz Sęk.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel. 087 425 46 71

Data powstania: środa, 4 maj 2016 09:15
Data opublikowania: środa, 4 maj 2016 11:06
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2016 12:32
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 791 razy