BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Elektroenergetyczna linia nn 0,4kV kablowa Dz. 1437/5, 1806, 1808, 1805, 1810, 1813/2 Pisz

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.2.2016

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 16 marca 2016 r., zostało złożone zgłoszenie budowy budowy Linii kablowej zlokalizowanej na Dz. 1437/5, 1806, 1808, 1805, 1810, 1813/2 w Piszu, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A..

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel. 087 425 46 71

Data powstania: poniedziałek, 18 kwi 2016 08:52
Data opublikowania: poniedziałek, 18 kwi 2016 14:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 maj 2016 11:47
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 775 razy