BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego

Budowa stacji kontenerowej

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.1.2016

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późń. zm.) informuje, że w dniu 04 stycznia 2016 r., zostało złożone zgłoszenie budowy budowy stacji kontenerowej zlokalizowanej na dz. 244 obręb geod. Ruciane Nida - miasto, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A..

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel. 087 425 46 71

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2016 12:00
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2016 12:18
Data przejścia do archiwum: środa, 16 mar 2016 07:08
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 793 razy