BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Linia kablowa nn 0,4kV Dz. 511/6, 273 obręb Nowe Guty gm. Orzysz

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.14.2015

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późń. zm.) informuje, że w dniu 29 grudnia 2015 r., zostało złożone zgłoszenie budowy budowy Linii kablowej zlokalizowanej na Dz. 511/6, 273 obręb Nowe Guty gm. Orzysz, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A..

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel. 087 425 46 71

Data powstania: poniedziałek, 1 lut 2016 11:48
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lut 2016 12:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 mar 2016 13:44
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 786 razy