BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Linia kablowa Dz. 1139/32, 1139/26, 1139/28, 1139/29, 1139/30, 1139/23 obręb Pisz 1.

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia

 

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późń. zm.) informuje, że w dniu 01 października 2015 r., zostało złożone zgłoszenie budowy budowy Linii kablowej zlokalizowanej na dz. 1139/32, 1139/26, 1139/28, 1139/29, 1139/30, 1139/23 obręb geod. Pisz 1, którego inwestorem jest TJAN ELECTRIC Jan Tokarski.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: wtorek, 3 lis 2015 10:07
Data opublikowania: wtorek, 3 lis 2015 10:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 gru 2015 12:21
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 750 razy