BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO PROWADZONEGO W TRYBIE „ZAPYTANIA O CENĘ” DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA USŁUGI Audytu zewnętrznego przed zakończeniem trwałości projektu pn. „Unowocześnienie Zespołu Szkół Zawodowych poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Treść dokumentu .pdf do pobrania tutaj