BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6840.1.7.2015

Sprzedaż gruntów Skarbu Państwa dla użytkownika wieczystego

G.6840.1.7.2015

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2015 r., poz. 782).

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg KW

OL1P/00021294/4

 1. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona działkami nr 1141/3, 1141/4 położona w obrębie ewidencyjnym miasta Pisz 1, przy ul. Warszawskiej. Nieruchomość oznaczona użytkami Bi – inne tereny zabudowane o pow. 0,4373 ha,

 1. Powierzchnia nieruchomości

dz. 1141/3 o pow. 0,1619 ha,

dz. 1141/4 o pow. 0,2754 ha,

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w strefie peryferyjnej miasta Pisz przy ul. Warszawskiej. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości usługowe i magazynowe. Kształt działek nieregularny. Warunki geotechniczne zabudowy – dobre. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną, wodę i kanalizację z sieci miejskiej.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym na podstawie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r., działki o numerach geodezyjnych 1141/3 i 1141/4 o łącznej powierzchni 0,4373 ha, oznaczone są w planie symbolem „37U – teren przeznaczony pod zabudowę usługową, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi i zielenią.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Brak wyznaczonego terminu.

 1. Cena nieruchomości

- prawo własności gruntu – 204.350,00 zł

- prawo użytkowania wieczystego – 127.514,00 zł

- różnica pomiędzy wartością prawa własności, a prawem użytkowania wieczystego gruntu

- 76.836,00 zł

 1. Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 212 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 lipca 2015 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.
 2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 3. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.
 4. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
 5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 21.09.2015 r. do dnia 12.10.2015 r.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 18 wrz 2015 12:50
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2015 14:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 paź 2015 08:29
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 731 razy