BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6840.2.6.2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego.

ZARZĄD POWIATU

       W PISZU

 

Pisz, 10.08.2015 r.

 

Wykaz G.6840.2.6.2015

 

Zarząd Powiatu w Piszu zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży:

 

- położenie nieruchomości – miasto Biała Piska, ul. Sikorskiego,

- numery ksiąg wieczystych – OL1P/00025628/3 i OL1P/00037994/1

 

Lp

Numer działki

Powierzchnia w ha

Udział                   w działce             nr 273/75 do wspólnego użytkowania

Opis nieruchomości

Cena
-działki
-gruntów wspólnych w zł

Razem cena gruntu
w zł

I

II

III

IV

V

VI

VII

 1.

273/37
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

 2.

273/40
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

 3.

273/43
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

 4.

273/44
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

 5.

273/45
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

 6.

273/46
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

 7.

273/47
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

 8.

273/61
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

 9.

273/62
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

 10.

273/65
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

 11.

273/68
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

 

 1. Nieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z uchwałą Nr XXV/154/08 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2008 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie z Uchwałą Nr 64/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.08.2015 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego.
 3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 4. Wymienione w niniejszym wykazie nieruchomości są wolne od obciążeń.
 5. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości.
  Koszt postępowania ponosi nabywca.
 6. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze, który nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 7. Na wymienione w niniejszym wykazie działki nie zostały wydane żadne decyzje o ustaleniu warunków zabudowy.
 8. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
 9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 23.09.2015 r.
 10. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 12.08.2015 r. do dnia 02.09.2015 r.

 

 

 

 

                                                                                                            STAROSTA

                                                                                                            Powiatu Pisz

                                                                                                       mgr Andrzej Nowicki

 

 

                                                                                                          WICESTAROSTA

                                                                                                              Powiatu Pisz

                                                                                                      mgr inż. Marek Wysocki

Data powstania: wtorek, 11 sie 2015 09:39
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2015 10:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 wrz 2015 10:16
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 778 razy