BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Wszczęcie postępowania - przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - droga krajowa Nr 16

OBWIESZCZENIE

STAROSTY  PISKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na

realizację inwestycji drogowej

  Znak sprawy : WZB.6740.I.1.2015

 

   Zgodnie z art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 689 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.)- zawiadamia się – że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z dnia 16 czerwiec 2015 r.- zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ciągu drogowego Rostki Skomackie-droga krajowa Nr 16

          Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

           Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Warszawska 1 pokój 16 w godzinach od 730‑1530

 

 Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:

  Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału:

Dz. nr 25/2, 3040/6, 3040/7, 3025/3, 3023/1, 3023/2, 1007/2- obręb wsi Strzelniki

Dz. nr 128/1, 131, 109/1, 129/1, 129/2, 122/14 – obręb wsi Rostki Skomackie.

 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    Z up. STAROSTY

                                                                                                                   mgr inż. Beata Dębińska 

                                                                                                                       Naczelnik Wydziału Zagospodarowania

                                                                                                                          Przestrzennego i Budownictwa

 

 

 

Pisz, 03 lipca 2015 r.

Data powstania: poniedziałek, 6 lip 2015 09:23
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2015 09:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lip 2015 08:51
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 711 razy