BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pracownicy Wydziału

Nowa strona 1

Stanowisko Zakres Załatwianych Spraw Imię i Nazwisko Piętro, nr pokoju Telefon

Inspektor

Inspektor

Podinspektor

 • organizowanie i nadzór nad powiatowym CZK
 • pełnienie całodobowego dyżuru w Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • tworzenie i aktualizacja planów i programów w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
 • ustalanie procedur reagowania kryzysowego
 • obsługa PZZK
 • przygotowywanie i zapewnianie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
 • koordynowanie i nadzorowanie zadań obronnych
 • wykonywanie i koordynowanie spraw związanych z uzupełnianiem sił zbrojnych
 • kancelaria tajna
 • sprawy BHP
 • archiwum zakładowe
 • prowadzenie ewidencji i zagospodarowywanie rzeczy porzuconych i znalezionych

Alicja Wiśniewska

Dominika Budzyńska

Agnieszka Wilk

Niski parter
pokój 04 - 05
087 425 47 34
087 425 47 33
Dyżurny CZK
 • pełnienie całodobowego dyżuru w Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • monitoring i analiza zagrożeń
 • ostrzeganie i alarmowanie ludności
 • aktualizacja baz danych na potrzeby PZZK
  Niski parter
pokój 0.5
087 425 47 40
fax. 0 87 425 47 31
509 775 052
Data powstania: środa, 17 lis 2004 08:04
Data opublikowania: środa, 17 lis 2004 08:19
Opublikował(a): Tadeusz Wysocki
Zaakceptował(a): Tadeusz Wysocki
Artykuł był czytany: 10617 razy