BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6845.2.5.2015 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Nieruchomość rolna, niezabudowana przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy.
bez nazwy

Pisz, 11.06.2015 r.

 

 

Wykaz G.6845.2.5.2015

 

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

I.  
położenie nieruchomości -     obręb Kaliszki, gmina Biała Piska,

 

numer działki -     5/30,

 

numer księgi wieczystej   KW OL1P/00021022/7,

 

powierzchnia nieruchomości -     3,4830 ha,

 

opis nieruchomości -     nieruchomość rolna, niezabudowana składająca się z użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków jako RIVa i RIVb (grunty orne)
roczna wysokość czynszu za wydzierżawienie nieruchomości -     350,00 zł za 1 ha.

 

1.     Za zgodą Rady Powiatu Pisz wyrażoną w Uchwale Nr VI/36/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości rolnej, niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska w drodze bezprzetargowej, przedmiotowa nieruchomość objęta niniejszym wykazem zostanie wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.

2.     W/w nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej nr XXXV/(248)2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. dotyczące obrębu Kaliszki nie zawierają szczegółowych informacji o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości.

3.     Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

4.     Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

5.     Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15.06.2015 r. do dnia 06.07.2015 r.

 

 

 

 

STAROSTA

Powiatu Pisz

       mgr Andrzej Nowicki

 

 

         WICESTAROSTA

            Powiatu Pisz

    mgr inż. Marek Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 12 cze 2015 10:24
Data opublikowania: piątek, 12 cze 2015 11:05
Data edycji: piątek, 12 cze 2015 11:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:24
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 793 razy
Ilość edycji: 1