BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniu

Nowa strona 1

Pisz, dnia 15 listopada 2004r.

 

Or.3432/9/2004

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w wysokości 940.000zł, został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19       z 2004r. poz. 177).

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w terminie na składanie ofert (do 15 listopada 2004r. do godz. 1000) nie została złożona żadna oferta.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu

 

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 16 lis 2004 15:01
Data opublikowania: wtorek, 16 lis 2004 15:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 lis 2004 07:38
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1576 razy