BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

postanowienie celu publicznego bud. kablowej linii energetycznej w obr. geod. Łupki

budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2 o długości około 160 m i złącza kablowo-pomiarowego oraz przebudowie istniejącego złącza na złącze ZK-4a na działkach o numerach geodezyjnych 164/16, 164/18, 164/20, 164/21 położonych w obrębie geodezyjnym Łupki, gm. Pisz w celu zasilenia w energię elektryczną budynku gospodarczego na działce nr 164/21 położonej w ww. obrębie.
- w zał. treść obwieszczenia
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 20 lut 2015 10:48
Data opublikowania: piątek, 20 lut 2015 11:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 mar 2015 08:18
Opublikował(a): Bożena Ziółkowska
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 759 razy