BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz gruntów Skarbu Państwa do dzierżawy

bez nazwy

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).

1.   Oznaczenie geodezyjne Nieruchomość oznaczona działką nr 539/4 o powierzchni 1,9303 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pisz 2, przy ul. Gdańskiej, dla której założona jest księga wieczysta nr OL1P/00032476/4. Nieruchomość oznaczona użytkiem Ba – tereny przemysłowe.
2.   Stan własności  Własność Skarbu Państwa
3.   Opis nieruchomości Nieruchomość położona w mieście Pisz obręb Pisz 2, przy ul. Gdańskiej, zabudowana budynkami: budynkiem głównym, halą obsługi napraw o powierzchni 364,30 m2 wraz z kotłownią z garażami o powierzchni 145,50 m2, budynkiem socjalno-usługowym o powierzchni 510,20 m2, portiernią, stacją paliw, wiatą na samochody , zasiekami.
4.   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość położona jest na terenie, na którym ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, działka nr 539/4 o pow. 1,9303 ha, oznaczona jest symbolem A8PSB – zakład Produkcji Drzewnej „ HOLZWERK” w ramach docelowej funkcji możliwe lokowanie wszelkiej działalności ze strefą uciążliwości w granicach terenu.

5.   Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona na wydzierżawienie pod działalność gospodarczą

6.   Wysokość stawki czynszu najmu

Stawka czynszu dzierżawnego 2547,33 zł brutto

7.   Termin wnoszenia opłat

Miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca  od dnia podpisania umowy najmu do końca trwania umowy.

Wykaz powyższy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 19.01.2015 r. do dnia 09.02.2015 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 2 lut 2015 10:22
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lut 2015 10:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 lut 2015 08:43
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 1006 razy