BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6850.2.1.2014 nieruchomści przeznaocznych do oddania w użyczenie

Nieruchomości (lokale użytkowe nr 4 i nr 5) usytuowane w budynku użytkowym nr 5, posadowionym na działce nr 416/1, położonej w Piszu, obręb Pisz 2 przy ul. Lipowej
bez nazwy

Pisz, 18.11.2014 r.

 

Wykaz nr G.6850.2.1.2014

 

Zarząd Powiatu w Piszu zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie:

   
Położenie nieruchomości -     miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Lipowa 5
   
Numer księgi wieczystej -     KW OL1P/00011105/0
   
Numer działki -     416/1
   
Powierzchnia działki -     0,0339 ha

 

Lp.

Numer lokalu

Pow. lokalu w m2

Pow. pomieszczenia przynależnego w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

1.

Lokal nr 4

217,73

9,72

lokal nr 4 (I piętro, KW OL1P/00038731/2) o powierzchni użytkowej 217,73 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 9,72 m2 wraz z udziałem wynoszącym 34/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1

Siedziba Prokuratury Okręgowej w Olsztynie (Prokuratura Rejonowa w Piszu)

2.

Lokal nr 5

160,25

13,62

lokalu nr 5 (poddasze, KW OL1P/00038732/9) o powierzchni użytkowej 160,25 m2 oraz należące  do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 13,62 m2 wraz z udziałem wynoszącym 26/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1

Siedziba Prokuratury Okręgowej w Olsztynie (Prokuratura Rejonowa w Piszu)

 

1.     Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr 92/134/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.11.2014 r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości, lokali użytkowych (biurowych) usytuowanych w budynku, położonym w Piszu przy ul. Lipowej 5 została przeznaczona do oddania w nieodpłatne użyczenie Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie, na okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

2.     W/w nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.     Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21.11.2014 r. do dnia 12.12.2014 r.

 

 

STAROSTA

            Powiatu Pisz

        /-/ Andrzej Nowicki

 

 

          WICESTAROSTA

 Powiatu Pisz

          /-/ Marek Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 21 lis 2014 08:17
Data opublikowania: piątek, 21 lis 2014 09:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 gru 2014 07:11
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 887 razy