BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchmości do sprzedaży G.7004/51/2004

ZARZĄD POWIATU w Piszu
     

ZARZĄD POWIATU
w Piszu

Pisz dnia 10.08.2004 r.

 

 

 

   

Wykaz G. 7004/51/2004

 

 

   

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

     
Położenie nieruchomości Położenie nieruchomości – miasto Ruciane Nida ul. Akacjowa i 11-tego Listopada
     
Numer księgi wieczystej 22866
     
     
A.    
Numer działki 227/129,    ul. Akacjowa
     
Powierzchnia działki       2.991 m2
     
Opis nieruchomości       

nieruchomość zabudowana budynkiem chlewni Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych, zabudowa usługowa.

     
Cena nieruchomości    – 59.927,-zł
     
     
B.    
Numer działki 227/131,      ul. 11-ego Listopada
     
Powierzchnia działki       1.906 m2
     
Opis nieruchomości       

nieruchomość niezabudowana po strzelnicy, zabudowa usługowa.

     
Cena nieruchomości    – 24.054,-zł
     
     
1. Nieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą nr XIX/118/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 maja 2004 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
3. Dostęp do działki 227/131 od drogi publicznej jest zabezpieczony poprzez działkę nr 394/34 stanowiącą własność Gminy Ruciane Nida na podstawie nieodpłatnej służebności gruntowej ustalonej w uchwale Nr XVIII/8/2004 Rady Miejskiej w Rucianem Nidzie z dnia 30 stycznia 2004 r.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.
5.

 Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

6. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005
7. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 27.09.2004 r.
8.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 16.08.2004 r. do dnia 06.09.2004 r.

 

 

 

   
 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 

z upoważnienia

 

Zbigniew Zieliński

  członek zarządu
 
Data powstania: czwartek, 12 sie 2004 10:41
Data opublikowania: czwartek, 12 sie 2004 10:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 wrz 2004 13:55
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1780 razy