BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6840.1.5.2013

Sprzedaż działek Skarbu Państwa użytkownikowi wieczystemu
bez nazwy
 

Pisz dnia 08.11.2013 r.

Wykaz G. 6840.1.5.2013

     
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).
     
Położenie nieruchomości   miasto Pisz mm. Pisz, ul. Moniuszki
     
Numer działki   291,292,293,294
     
Powierzchnia łączna działek        5,8965 ha
     
Numer księgi wieczystej   OL1P/00013380/5
     
Cena nieruchomości gruntowej   1.434.029,00 zł
     
Opis nieruchomości          Nieruchomość gruntowa zabudowana nieczynnym zakładem przemysłowym. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz działki oznaczone są symbolem A11PSB – strefa działalności uciążliwej i A12ZP- porządkowanie zieleni.
     
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 222 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 października  2013 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
4. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 14.11.2013 r. do dnia                                                                                       05.12.2013 r.

       

 

 

STAROSTA

      Piski

     /-/ Andrzej Nowicki

Data powstania: czwartek, 14 lis 2013 14:16
Data opublikowania: czwartek, 14 lis 2013 14:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 gru 2013 08:27
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 899 razy