BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE Starosty Piskiego G.6621.1.1111.2011 o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali na terenie gminy Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko- mazurskie
bez nazwy

G.6621.1.1111.2011                                                                                Pisz, dn. 09-03-2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali na terenie gminy Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko- mazurskie.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 2 i art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu opisowo-kartograficznego upoważniony został: Zakład Usług Geodezyjnych s.c. Jan i Tomasz Poradzińscy ul. Nowomiejska 2/39; 16-400 Suwałki

Wykonawca prac ustalony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) wykonywać będzie czynności badania i ustalenia:

-          danych podmiotowych właścicieli,

-          konstrukcji i funkcji budynków,

-          powierzchni zabudowy budynków,

-          powierzchni użytkowej lokali,

-          roku zakończenia budowy, itp.,

oraz będzie wykonywał zdjęcia fotograficzne budynków.

W związku z tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt i teren posesji i do obiektów budowlanych oraz dokonania niezbędnych czynności określonych wyżej wymienionymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 5 kwi 2012 15:22
Data opublikowania: czwartek, 12 kwi 2012 09:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lis 2012 11:03
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1099 razy