BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Imionek, na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 191/1, 191/13, 192 położonych w obrębie geodezyjnym Maldanin, gm. Pisz.

budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Imionek, na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 191/1, 191/13, 192 położonych w obrębie geodezyjnym Maldanin, gm. Pisz.
-w zał treść obwieszczenia