BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr G.6843.40.2011

Użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa
Nowa strona 1

Pisz, dnia 16.11.2011 r.

 

Wykaz nr G.6843.40.2011

 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

 

 

Położenie nieruchomości

-    miasto Orzysz, ul. Wyzwolenia

 

 

Numer księgi wieczystej

-    KW 27631

 

 

Numer działki

-    411/23

 

 

Powierzchnia działki

-    0,8423 ha

 

Opis nieruchomości

-    Nieruchomość położona w mieście Orzysz przy  ul. Wyzwolenia, użytkowana przez ogrody działkowe „TULIPAN” w Orzyszu.

 

 

1.      Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i została przeznaczona do oddania w nieodpłatne użyczenie Polskiemu Związkowi Działkowców Okręgowemu Zarządowi Warmińsko - Mazurskiemu, na okres trzech lat.

2.      Oddanie w użyczenie w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym.

3.      Nieodpłatne oddanie w użyczenie nastąpi w formie umowy użyczenia zawartej między stronami.

4.      W/w nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obręb Miasta Orzysz jako „KGP - tereny dróg publicznych klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego”.

5.      Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16.11.2011 r. do dnia 07.12.2011 r.

 

 

Data powstania: środa, 16 lis 2011 09:09
Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2011 13:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 gru 2011 09:07
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 968 razy