BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieuchomości przeznaczonych do sprzedaży

położenie - Ruciane Nida ul. 11-tego Listopada
Nowa strona 2

Pisz dn. 27.02.2004 r.

 

WYKAZ   NR  G. 7004/16/2004

 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

 

Położenie nieruchomości  - m. Ruciane Nida, ul. 11- tego Listopada

Numer KW                          - 28747

Opis nieruchomości

  • działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo garażowe – dz. 227/23 - 227/29

  • działka do wspólnego użytkowania – dojazdy do garaży – dz. 227/5

 

Nr dz. 227/23 o pow. 0,0018 ha – cena nieruchomości – 1.189,-zł

Nr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dz. 227/24 o pow. 0,0018 ha – cena nieruchomości – 1.189,-zł

Nr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dz. 227/25 o pow. 0,0018 ha – cena nieruchomości – 1.189,-zł

Nr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dz. 227/26 o pow. 0,0018 ha – cena nieruchomości – 1.189,-zł

Nr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dz. 227/27 o pow. 0,0018 ha – cena nieruchomości – 1.189,-zł

Nr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dz. 227/28 o pow. 0,0018 ha – cena nieruchomości – 1.189,-zł

Nr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dz. 227/29 o pow. 0,0018 ha – cena nieruchomości – 1.189,-zł

Nr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.      Nieruchomość objęta powyższym wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą nr XLIII/221/2002 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 sierpnia 2002r. i Uchwałą nr XIV/69/03 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2003 r. została przeznaczona do sprzedaży.

2.      Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

3.      Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

4.      Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

5.      Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenia o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów  przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

6.      Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 27 lutego 2004 r. do       22 marca 2004 r. 

Data powstania: wtorek, 2 mar 2004 11:28
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2004 12:33
Data przejścia do archiwum: środa, 10 mar 2004 07:50
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1766 razy