BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO

Informacja Starosty Piskiego o włożeniu do wglądu projektu modernizacji operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów geodezyjnych w zakresie nieruchomości budynkowych z terenu gminy Pisz (bez obrębów: Dłutowo, Łupki i Snopki), powiat piski, województwo warmińsko- mazurskie.
Nowa strona 1
 

Pisz, dnia 06-09-2011

G.6621.1.41.2011

INFORMACJA

Starosta Piski informuje, że w pokoju nr 7 Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Warszawska 1, w terminie od  26 września do 14 października 2011 r. w godzinach od 8 do 14 w dni robocze zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt modernizacji operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów geodezyjnych w zakresie nieruchomości budynkowych z terenu gminy Pisz (bez obrębów: Dłutowo, Łupki i Snopki), powiat piski, województwo warmińsko- mazurskie.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z rejestru gruntów, wykazów zmian gruntowych, dotyczących zamian użytków gruntowych, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek spisowych budynków, kartotek spisowych lokali i mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1a, art. 20 ust. 1-3  i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficznej (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie wszystkich właścicieli i władających nieruchomościami, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 
 
 
 

Z up. STAROSTY

 

/-/ inż. Henryk Wrzosek

 

 GEODETA POWIATOWY

 
Data powstania: środa, 21 wrz 2011 09:01
Data opublikowania: środa, 21 wrz 2011 11:03
Data przejścia do archiwum: niedziela, 16 paź 2011 16:14
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1245 razy