BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6850.2.5.2011 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Nieruchomości (lokale użytkowe nr 4 i nr 5) usytuowane w budynku użytkowym nr 5, posadowionym na działce nr 416/1, położonej w Piszu, obręb Pisz 2 przy ul. Lipowej
Zarząd Powiatu       w Piszu
     
     

Zarząd Powiatu
      w Piszu

Pisz, 10.08.2011 r.

     

Wykaz nr G.6850.2.5.2011

     

Zarząd Powiatu w Piszu zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie:

     
I.    
     
Położenie nieruchomości miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Lipowa 5
     
Numer księgi wieczystej KW OL1P/00011105/0
     
Numer działki 416/1
     
Powierzchnia działki 0,0339 ha
     
II.    
     

Lp.

Numery lokali

Pow. użytkowa lokali w m2

Pow. pomieszczenia przynależnego w m2

Opis nieruchomości (lokalu)

Przeznaczenie nieruchomości

1.

Lokal nr 4

217,73

9,72

lokal nr 4 (I piętro, KW OL1P/00038731/2)   o powierzchni użytkowej 217,73 m2 oraz należącego do niego pomieszczenia przynależnego (magazyn) o powierzchni użytkowej 9,72 m2 wraz z udziałem wynoszącym 34/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1

Siedziba Prokuratury Okręgowej w Olsztynie (Prokuratura Rejonowa w Piszu)

2.

Lokal nr 5

160,25

13,62

lokalu nr 5 (poddasze, KW OL1P/00038732/9) o powierzchni użytkowej 160,25 m2 oraz należącego do niego pomieszczenia przynależnego (magazyn) o powierzchni użytkowej 13,62 m2 wraz z udziałem wynoszącym 26/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1

Siedziba Prokuratury Okręgowej w Olsztynie (Prokuratura Rejonowa w Piszu)

     
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie        z Uchwałą Nr 46/23/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.08.2011 r. została przeznaczona do oddania w nieodpłatne użyczenie Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie, na okres od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. W/w nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11.08.2011 r. do dnia 01.09.2011 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

   
 

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Powiatu Pisz

 

/-/ Waldemar Brenda

 
Data powstania: czwartek, 11 sie 2011 12:50
Data opublikowania: czwartek, 11 sie 2011 10:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 wrz 2011 08:03
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 21226 razy