BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6840.1.1.2011

Sprzedaż działki Skarbu Państwa nr 118/11, położonej w Rucianem - Nidzie, na rzecz użytkownika wieczystego
Nowa strona 1

 

Pisz dnia 04.05.2011 r.

Wykaz G. 6840.1.1.2011

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).

 

 

 

Położenie nieruchomości

 –

miasto Pisz o   Ruciane Nida, przy ul. Dworcowej

 

 

 

Numery działki

 –

118/11

 

 

 

Powierzchnia nieruchomości      

 –

0,3520 ha

 

 

 

Numer księgi wieczystej

 –

OL1P/00005162/2

 

 

 

Cena nieruchomości gruntowej

 –         

660.290,- zł + 23% VAT

 

 Cena drzewostanu

– 

9.580,- zł zwolniona z VAT

 

Opis nieruchomości       

 –

Nieruchomość gruntowa zabudowana. Zgodnie z obowiązującym ogólnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem:

19U – teren usług i handlu, gastronomii.

 

 

 

1.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 82 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 marca 2011 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

2.

Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.

Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.

4.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 04.05.2011  do dnia 25.05.2011 r.

 

       

 

Data powstania: środa, 4 maj 2011 14:31
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2011 08:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 maj 2011 13:38
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1026 razy