BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Pisz
Nowa strona 2

G. 6621.1.41.2011                                                                                 Pisz, dnia 18.03.2011 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie nieruchomości budynkowych i lokalowych na terenie gminy Pisz (bez obrębów: Dłutowo, Łupki i Snopki), powiat piski.

            Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 2 i art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

            Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu         opisowo – kartograficznego  upoważnione zostało: Giżyckie Biuro Geodezyjne Piotr Leśniewski, ul. Suwalska 30, 11-500 Giżycko.

            Wykonawca prac ustalony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) wykonywać będzie na terenach posesji pomiary uzupełniające budynków i zbierać informacje dotyczące:

-     danych podmiotowych właścicieli,

-     konstrukcji i funkcji budynków,

-     powierzchni użytkowej budynków,

-     powierzchni użytkowej lokali,

-     roku zakończenia budowy, itp.

            W związku z tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt, teren posesji i do obiektów budowlanych oraz dokonania niezbędnych czynności określonych wyżej wymienionymi przepisami.

Data powstania: poniedziałek, 21 mar 2011 13:35
Data opublikowania: poniedziałek, 21 mar 2011 13:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 paź 2011 10:44
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1467 razy