BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G. 7011/10/2010

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkowników wieczystych
Nowa strona 1

 

Pisz dnia 14.03.2011 r.

Wykaz G. 7011/10/2010

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).

 

 

 

Położenie nieruchomości

 –

miasto Pisz o   Ruciane Nida, przy ul. Dworcowej 7

 

 

 

1. Numery działki

 –

75/52,

    Powierzchnia     

 –

0,1231 ha

    Numer księgi wieczystej

 –

OL1P/00038061/4

    Cena gruntu

 –          

131.065,00 zł + 23% VAT

 

 

 

2. Numery działki

 –

75/62,

    Powierzchnia     

 –

0,0256 ha

    Udział

 –

2/6

    Numer księgi wieczystej

 –

OL1P/00038163/9

    Cena udziału w gruncie

 –         

9.085,30 zł + 23% VAT

Opis nieruchomości       

 –

Działka nr 75/52 stanowi nieruchomość gruntową zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 7, działka nr 75/62 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną. Zgodnie z obowiązującym ogólnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem:

30MN – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

51U – teren przeznaczony na cele usług, handlu i gastronomii,

1KD-G30/1X7/ - ul. Dworcowa w ciągu drogi krajowej klasy G,

 

 

 

 

1.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 71 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 lutego 2011 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

2.

Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.

Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.

4.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 17.03.2011 r. do dnia 10.04.2011 r.

 

       

 

Data powstania: wtorek, 15 mar 2011 12:15
Data opublikowania: czwartek, 17 mar 2011 11:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 kwi 2011 11:54
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1161 razy