BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o pozwoleniu na dowieszenie anten stacji bazowej telefonii komórkowej w Krzyżach

Starostwo Powiatowe

w Piszu

Wydział

Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 31-32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na dowieszenie anten sektorowych stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM „KRZYŻE” nr BT 44921 na istniejącej wieży telefonii komórkowej PTK CENTERTEL zlokalizowanej w miejscowości Krzyże gm. Ruciane Nida na działce oznaczonej nr geod. 124/3, której inwestorem jest POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym informujemy o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, które znajdują się w pokoju nr 11 tut. Starostwa w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 i wypowiedzenia się w formie wniosków, uwag czy zastrzeżeń w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

Pisz, dnia 19 stycznia 2004r.

Z up. Starosty

inż. Jerzy Maślanik

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania

Przestrzennego i Budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 19 sty 2004 12:53
Data opublikowania: poniedziałek, 19 sty 2004 13:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 lut 2004 07:34
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Jerzy Maślanik
Artykuł był czytany: 1716 razy