BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G. 7011/1/12010

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
Nowa strona 1

 

Pisz dnia 17.05.2010 r.

Wykaz G. 7011/1/2010

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

 

 

 

Położenie nieruchomości

 –

miasto Pisz m  m. Pisz, obręb Pisz 2, ul. Olsztyńska

 

 

 

Numer działki

 –

142/41

 

 

 

Powierzchnia działki      

 –

0,3372 ha

 

 

 

Numer księgi wieczystej

 –

OL1P/000037646/2

 

 

 

Cena nieruchomości gruntowej

 –

253.878, - zł.+ 22% VAT

 

 

 

Opis nieruchomości       

 –

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Zgodnie z nieobowiązującym ogólnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona była symbolem:

A8KK – stanowiącym teren stacji kolejowej Pisz wraz z fragmentem torów szlakowych.

 

 

 

1.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 110 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

2.

Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.

Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane - Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.

4.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 17.05.2010 r. do dnia 07.06.2010 r.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 17 maj 2010 12:12
Data opublikowania: wtorek, 18 maj 2010 12:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 cze 2010 08:49
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1184 razy