BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7002/2/2010 nieruchomości przenaczonych pod wynajem

Wykaz nieruchomości (lokali użytkowych), położonych w Piszu, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5 przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat.
Zarząd Powiatu       w Piszu
     
     

Zarząd Powiatu
      w Piszu

Pisz dnia 20.01.2010 r.

     

Wykaz G.7002/2/2010

     

lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do oddania w najem, podanych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

     
I.    
     
Położenie nieruchomości miasto Pisz, obręb Pisz 1, ul. Warszawska 5
     
Numer księgi wieczystej KW 25843
     
Numer działki 502/9
     
Powierzchnia działki 0,0530 ha
     
II.    
     

Lp.

Numery lokali

Pow. użytkowa lokali w m2

Opis nieruchomości (lokalu)

Wysokość miesięcznego czynszu najmu w zł

1.

Lokal nr 1

85,93

lokal użytkowy nr 1, o powierzchni użytkowej 85,93 m2 (po dawnej siedzibie Wydziału Edukacji ...), usytuowany na parterze (południowa część budynku), składający się z 4 pomieszczeń biurowych, WC i korytarza

1719,00 +22% VAT

2.

Lokal nr 2

66,09

lokal użytkowy nr 2 o całkowitej powierzchni użytkowej 66,69 m2 w tym udział do 1/2   w części wspólnej stanowiący powierzchnię 16,06 m2, (po dawnej siedzibie Wydziału Rolnictwa ...), usytuowany na parterze (północno – zachodnia część budynku), składający się z 3 pomieszczeń biurowych i korytarza oraz wspólnego WC i korytarzy (do 1/2 części – powierzchnia 16,06 m2)

1334,00+22% VAT

3.

Lokal nr 3

64,90

lokal użytkowy nr 3 o całkowitej powierzchni użytkowej 64,90 m2 w tym udział do 1/2 w części wspólnej stanowiący powierzchnię 16,06 m2, (po dawnej siedzibie Wydziału Budownictwa ...), usytuowany na parterze (północno – wschodnia część budynku), składający się z 3 pomieszczeń biurowych oraz wspólnego WC i korytarzy (do 1/2 części – powierzchnia 16,06 m2)

1298,00+22% VAT

     
1.

      Nieruchomości (lokale użytkowe) objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr 47/118/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2009 r. zostały przeznaczone do wynajęcia na okres do 3 lat.

2. Wynajęcie nieruchomości (lokali użytkowych) nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
3. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1086), oznaczona jest symbolem 14 U zabudowa usługowa.
4.

Czynsz za wynajem przedmiotowych lokali należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

5. Podane czynsze najmu za w/w lokale zawierają opłatę, za CO w okresie grzewczym. Powyższe czynsze  nie uwzględniają opłat eksploatacyjnych (tj. energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków oraz wywozu nieczystości stałych).
6.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22.01.2010 r. do dnia 11.02.2010 r.

     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: piątek, 22 sty 2010 08:59
Data opublikowania: piątek, 22 sty 2010 09:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 lut 2010 12:02
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1356 razy