BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

G.7001/1/2009 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości położone w mieście Biała Piska przy ul. Sienkiewicza, przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do pracowników i emerytów Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
Zarząd Powiatu       w Piszu
     
     

Zarząd Powiatu
      w Piszu

Pisz dnia 08.07.2009 r.

     

Wykaz G.7001/1/2009

     

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży, podanych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

     
położenie nieruchomości miasto Biała Piska, ul. Sienkiewicza
     
numer księgi wieczystej KW 25628
     

Lp.

Numery działek

Pow. działek

Udział w działce do wspólnego użytkowania

Opis nieruchomości

Cena gruntu

Cena nieruchomości

W tym wartość poniesionych nakładów

1.

168/1

168/28 do 32/663 części

0,0032 ha

0,0877 ha

-

32/663

- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania

1680,00 zł

984,00 zł + 22% VAT

 

5880,00 zł

  984,00 zł + 22% VAT

6864,00 zł + VAT j.w.

4200,00 zł

 

-

2.

168/4

168/28 do 25/663 części

0,0025 ha

0,0877 ha

-

25/663

- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania

1310,00 zł

768,00 zł + 22% VAT

 

4370,00 zł

 768,00 zł + 22% VAT

5138,00 zł + VAT j.w.

3060,00 zł

-

 

3.

168/6

168/28 do 28/663 części

0,0028 ha

0,0877 ha

-

28/663

- działka niezabudowana
- działka do wspólnego użytkowania


1470,00 zł + 22% VAT

  861,00 zł + 22% VAT

2331,00 + 22% VAT

-

-

4.

168/7

168/28 do 24/663 części

0,0024 ha

0,0877 ha

-

24/663

- działka niezabudowana
- działka do wspólnego użytkowania

1260,00 zł + 22% VAT

738,00 zł +22% VAT

1998,00 zł + 22 VAT

-

-

5.

168/8

168/28 do 35/663 części

0,0035 ha

0,0877 ha

-

35/663

- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania

1840,00 zł

1076,00 zł + 22% VAT

 

5860,00 zł

1076,00 zł + 22% VAT

6936,00 zł + VAT j.w.

4020,00 zł

-

 

6.

168/12

168/28 do 32/663 części

0,0032 ha

0,0877 ha

-

32/663

- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania

1680,00 zł

984,00 zł + 22% VAT

 

5670,00 zł

 984,00 zł + 22% VAT

6654,00 zł + VAT j.w.

3990,00 zł

-

 

7.

168/13

168/28 do 17/663 części

0,0017 ha

0,0877 ha

-

17/663

- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania

890,00 zł

523,00 zł + 22% VAT

 

3000,00 zł

  523,00 zł + 22% VAT

3523,00 zł + VAT j.w.

2110,00 zł

-

 

8.

168/16

168/28 do 10/663 części

0,0010 ha

0,0877 ha

-

10/663

- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania

520,00 zł

307,00 zł + 22% VAT

 

2020,00 zł

  307,00 zł + 22% VAT

2327,00 zł + VAT j.w.

1500,00 zł

-

 

9.

168/18

168/28 do 25/663 części

0,0025 ha

0,0877 ha

 

-

25/663

- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania

1310,00 zł

768,00 zł + 22% VAT

 

4910,00 zł

  768,00 zł + 22% VAT

5678,00 zł + VAT j.w.

3600,00 zł

-

 

10.

168/19

168/28 do 25/663 części

0,0025 ha

0,0877 ha

-

25/663

- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania

1310,00 zł

768,00 zł + 22% VAT

 

4950,00 zł

  768,00 zł + 22% VAT

5718,00 zł + VAT j.w.

3640,00 zł

-

 

11.

168/22

168/28 do 25/663 części

0,0025 ha

0,0877 ha

-

25/663

- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania

1310,00 zł

768,00 zł + 22% VAT

 

4090,00 zł

  768,00 zł + 22% VAT

4858,00 zł + VAT j.w.

2780,00 zł

-

 

12.

168/23

168/28 do 37/663 części

0,0037 ha

0,0877 ha 

-

37/663

- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania

1940,00 zł

1137,00 zł + 22% VAT

 

5950,00 zł

1137,00 zł + 22% VAT

7087,00 zł + VAT j.w.

4010,00 zł

-

 

13.

168/25

168/28 do 18/663 części

0,0018 ha

0,0877 ha

-

18/663

- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania

940,00 zł

553,00 zł + 22% VAT

 

2910,00 zł

  553,00 zł + 22% VAT

3463,00 zł + VAT j.w.

1970,00 zł

-

 

 

     
1.

      Działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 168/1, 168/4, 168/8, 168/12, 1687/13, 168/16, 168/18, 168/19, 168/22, 168/23 i 168/25 objęte niniejszym wykazem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) są zwolnione z podatku VAT.

2. Nieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr XIX/123/08 Rady Powiatu Pisz z dnia            26 czerwca 2008 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego do pracowników i emerytów Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
5. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości. Koszt procedury ponosi nabywca.
6. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze, dla którego nie istnieje aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
7. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
8. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 09.07.2009 r. do dnia 30.07.2009  r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: czwartek, 9 lip 2009 15:07
Data opublikowania: czwartek, 9 lip 2009 15:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 lip 2009 09:17
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1195 razy