BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie udzielenia Gminie Pisz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez wylot W-I do rzeki Pisy w km 79,12

dotyczy terenów utwardzonych ulic położonych w Piszu: Rybackiej Wyzwolenia, Piaskowej, Wąskiej, Pl. Daszyńskiego, Ratuszowej, Al. Piłsudskiego, drogi od ul. Dworcowej do ul. Mickiewicza, kładki dla pieszych oraz drogi dojazdowej przy ul. Grunwaldzkiej
w załączeniu treść obwieszczenia