BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7002/6/2009 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Nieruchomość położona w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska, przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działkami nr 5/29 i 5/31.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 18.03.2009 r.

     

Wykaz G.7002/6/2009

     

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia, podanej do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

     
położenie nieruchomości

obręb Kaliszki, gmina Biała Piska,

     

numer działki

5/30,

     

numer księgi wieczystej

KW 21022,

     

powierzchnia nieruchomości

 3,4830 ha,

     
opis nieruchomości

nieruchomość rolna składająca się z użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków jako RIVa i RIVb (grunty orne). Teren na, którym zlokalizowana jest w/w nieruchomość nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

     
roczna wysokość czynszu za wydzierżawienie nieruchomości 300,00 zł za 1 ha.
     
1.

      Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działkami nr 5/29 i 5/31.

2. W/w nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
4.

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 25.03.2009 r. do dnia 17.04.2009 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: środa, 25 mar 2009 09:40
Data opublikowania: środa, 25 mar 2009 15:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 kwi 2009 09:58
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1289 razy