BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7011/2/2008 - sprzedaż prawa własności użytkownikowi wieczystemu

Sprzedaż prawa własności użytkownikowi wieczystemu gruntu, położoengo w mieście Pisz.
STAROSTWO POWIATOWE              w Piszu
     
     

STAROSTWO POWIATOWE
             w Piszu

Pisz dnia 16.06.2008 r.

     

Wykaz G. 7011/2/2008

     
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).
     
Położenie nieruchomości m. Pisz 2
Numer działek 142/53, 142/54, 142/55, 142/56
Powierzchnia ogólna działek       0,2402 ha
Numer księgi wieczystej 34321, 34354, 34509, 34048
Cena nieruchomości gruntowej 130.807 - zł.+ 22% VAT
Opis nieruchomości        Nieruchomość gruntowa niezabudowana. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz nieruchomość znajduje się na obszarze D6KK- torowisko i inne obiekty kolejowe, w perspektywie gruntowna modernizacja lub likwidacja.
1.

NierNieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 80 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 marca 2008 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla jej użytkownika wieczystego.

2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
4. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 16.06.2008 r. do dnia 07.07.2008 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 

   

Data powstania: poniedziałek, 16 cze 2008 10:00
Data opublikowania: poniedziałek, 16 cze 2008 12:53
Data przejścia do archiwum: środa, 9 lip 2008 14:13
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1234 razy