BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/2/2008 - nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zabudowanej budynkiem magazynu

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynu. Nieruchomość położona jest w mieście Pisz przy ul. Sienkiewicza 4c.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 04.06.2008 r.

     

Wykaz G.7001/2/2008

     

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Piskiego, przeznaczona do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami):

     
położenie nieruchomości miasto Pisz – przy ul. Sienkiewicza 4c
numer księgi wieczystej 27785
numer działki 267/16
powierzchnia nieruchomości 0,1184 ha
opis nieruchomości nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (magazyn), piętrowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni całkowitej 1157,72 m2 w tym: powierzchnia użytkowa 905,74 m2 i powierzchnia piwnic 251,98 m2. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obecnie nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
cena nieruchomości 250.000,00 zł
1.

NierNieruchomość objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwała Rady Powiatu Pisz nr XLIV/286/06 z dnia 25 maja 2007 r. i nr XV/86/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. została przeznaczona do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego, nieograniczonego.
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
5.

Obciążenia gruntowe nieruchomości
-) nieruchomość oznaczona działką nr 267/16 o powierzchni 0,1184 ha położoną            w Piszu przy ul. Sienkiewicza
   4c będzie obciąża służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 267/17, polegającej na
   prawie przesyłu pary (c.o.) rurami znajdującymi się w budynku magazynowym usytuowanym na tej działce;

-) nieruchomość oznaczona działką nr 267/19 o powierzchni 0,0528 ha położną w Piszu przy ul. Sienkiewicza
   obciążona zostanie służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela m. in. działki nr 267/16, polegającej
   na prawie przejścia       i dojazdu do dogi publicznej, oznaczonej działką nr 268/1 – ulica Sienkiewicza           za
  wynagrodzeniem w wysokości 2/5 części poniesionych kosztów eksploatacji            i użytkowania drogi (dz. 267/19).

6.

Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 15.07.2008 r.

7.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 04.06.2008 r. do dnia 24.06.2008 r.

     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: wtorek, 3 cze 2008 08:17
Data opublikowania: wtorek, 3 cze 2008 10:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 lip 2008 14:13
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1408 razy