BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/6/2008 - bezprzetargowa sprzedaż nieruchomści niezabudowanej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 267/11.

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Nieruchomość położona jest w miescie Pisz przy ul.Sienkiewicza.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 04.06.2008 r.

     

Wykaz G.7001/6/2008

     

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Piskiego, przeznaczona do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami):

     
położenie nieruchomości miasto Pisz – przy ul. Sienkiewicza
numer księgi wieczystej 27785
numer działki 267/18
powierzchnia nieruchomości 0,0110 ha
opis nieruchomości nieruchomość niezabudowana. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
cena nieruchomości 6.800,00 zł
1.

NierNieruchomość objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwała Rady Powiatu Pisz nr XLIV/286/06 z dnia 25 maja 2007 r. i nr XV/86/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. została przeznaczona do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 267/11.
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
5.

Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 15.07.2008 r.

6.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 04.06.2008 r. do dnia 24.06.2008 r.

     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: wtorek, 3 cze 2008 08:06
Data opublikowania: wtorek, 3 cze 2008 10:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 lip 2008 14:13
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1315 razy