BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/4/2008 - bezprzetargowa sprzedaż nieruchomści zabudowanej na rzecz Gminy Ruciane-Nida

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej fragmentem budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Nieruchomość położona jest w miescie Ruciane-Nida przy ul. Mazurskiej.
Nowa strona 1
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 28.03.2008 r.

     

Wykaz G.7001/4/2008

     

nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Piskiego, przeznaczona do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
położenie nieruchomości miasto Ruciane-Nida – ul. Mazurska
numer księgi wieczystej 25833
numer działki 96/3
powierzchnia nieruchomości 0,0008 ha
opis nieruchomości nieruchomość zabudowana fragmentem budynku mieszkalnego, wielorodzinnego,
cena nieruchomości 594,00 zł
1.

NierNieruchomość objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą nr XII/70/07 z dnia 25 października 2007 r. Rady Powiatu Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej na rzecz Gminy Ruciane-Nida.
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
5.

Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 12.05.2008 r.

6.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.04.2008 r. do dnia 21.04.2008 r.

     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: poniedziałek, 31 mar 2008 09:37
Data opublikowania: wtorek, 1 kwi 2008 07:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 maj 2008 14:33
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1283 razy