BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Starosty Piskiego

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1656N Wielki Las-Pogobie Tylne-Pisz od km 2+200 do km 5+100.
OBWIESZCZENIE Starosty Piskiego z dnia 21 stycznia 2008 r
     
     
     

OBWIESZCZENIE
Starosty Piskiego
z dnia 21 stycznia 2008 r.

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zmianami), Starosta Piski zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1656N Wielki Las-Pogobie Tylne-Pisz od km 2+200 do km 5+100.

            Inwestycja przewidywana jest do realizacji na działkach nr 43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2, 45/1, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53/7, 54/1, 54/2, 54/3, 55/3, 55/4, 74/3, 78/1, 85/5, 115/2, 123/9, 123/11, 131/7, 133/1, 134/1, 135/2, 146/3,162/9, 162/11, 162/13, 174/5, 174/6, 272/3, 272/5, 273/3, 273/5, 273/6, 297/5, 297/7, 297/9, 297/11, 297/13, 604/3, 2297/6, położonych w obrębie Pogobie Tylne gmina Pisz.

            W związku z powyższym informuję, że Strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, zgłaszać uwagi               i wnioski w powyższej sprawie w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Gizewiusza 5,      w pokoju nr 54, w godzinach pracy Starostwa.

 
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: poniedziałek, 28 sty 2008 13:29
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2008 08:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 lut 2008 15:07
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1370 razy