BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

- remont dachu

OSW.340-3/07

Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach zawiadamia,
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia był:
Remont dachu na budynku szkoły


Uzasadnienie:

a/ faktyczne – w postępowaniu nie złożono żanej oferty
b/ prawne – art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560)

Data powstania: środa, 10 paź 2007 07:57
Data opublikowania: środa, 10 paź 2007 08:02
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 29002 razy